Egyetemeknek, kutatóhálózatoknak


Az egyesület alapszabályában megfogalmazott célon túl az egyesület alapító tagjainak meggyőződése, hogy az általános jogászi kultúra alapvető része az európai hagyományokban mélyen gyökerező jogállami igazságszolgáltatás alapos ismerete. Ennek a tudásnak az átadása jelen van ugyan jelenleg is a jogászképzésben, de úgy gondoljuk, hogy aktív bírói szerepvállalással olyan tudástranszfer hozható létre, amely által a jövő jogászgenerációja még jobban megértheti az igazságszolgáltatás működését, a bírói döntéshozatal folyamatát, valamint közelebbről megismerheti a bírói hivatást.

Az egyesület tagjai közül többen végeznek a bírói munkájuk mellett tudományos tevékenységet, illetve oktatnak egyetemeken is. A szakmai és a tudományos tapasztalatainkat felhasználva, az érdeklődő felsőoktatási intézményekkel is egyeztetve, célunk a hallgatóknak az igazságszolgáltatás szervezetéről, a hatalommegosztás rendszerében elfoglalt helyéről és a bírói jogállásról megszerzett tudásának az elmélyítése, a bírói függetlenség személyi és szervezeti feltételeinek és korlátainak, a bírói döntéshozatal alapvető jellemzőinek, illetve a bíró döntését befolyásoló jogi és jogon kívüli tényezőknek a megismertetése. Ennek érdekében a bírói hivatás különböző szakterületeiről és szintjeiről érkező előadók részvételével

  • szemináriumokat tartunk, amelyekhez oktatási tematikát és segédanyagokat dolgozunk ki
  • TDK-előadásokon veszünk részt,
  • pódiumbeszélgetéseket szervezünk és moderálunk,
  • tagjaink előadóként vagy beszélgetőként részt vesznek konferenciákon, illetve az egyetemek szakmai rendezvényein.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.