Nem mondhatod el senkinek

A bíróságok szeretik az olyan újságírót, amelyik megmagyarázza a közvéleménynek, hogy miért járkálhat szabadon M. Richárd. Emberek vagyunk. Én is jobb szeretem az olyan bírót, amelyik jó fej velem, az operatőr ugyancsak több kedvvel indul olyan tárgyalásra, ahol nem ordítják le, ha a mikrofont áthelyezi két perbeszéd között az ügyész…

Tovább

Az EJEB friss döntései a független és pártatlan bíróság kérdésében (Art. 6-1.)

MENG v. GERMANY (Application no. 1128/17) http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208281 XHOXHAJ v. ALBANIA (Application no. 15227/19) http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208053 TIKHONOV ET KHASIS c. RUSSIE (Requêtes nos 12074/12 et 16442/12) http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208276 SVILENGAĆANIN AND OTHERS v. SERBIA (Applications nos. 50104/10 and 9) http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207123 CROATIAN GOLF FEDERATION v. CROATIA (Application no. 66994/14) http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206513

Tovább

Az EJEB korábbi döntései a témában

HOLM v. SWEDEN (Application no. 14191/88) http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57851 FINDLAY v. THE UNITED KINGDOM (Application no. 22107/93) http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58016 HENRYK URBAN AND RYSZARD URBAN v. POLAND (Application no. 23614/08) http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101962 ŞAHİNER v. TURKEY (Application no. 29279/95) http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59666 THIAM v. FRANCE (Application no. 80018/12) http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187219 KYPRIANOU v. CYPRUS (Application no. 73797/01) http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71671 MICALLEF v….

Tovább

A Curia döntései:

Az EUB ítélete (C-585/18., C-624/18. és C-625/18. sz. egyesített ügyek): http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=220770&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=HU&cid=1396847 C‑216/18. PPU. sz. ügy:http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204384&pageIndex=0&doclang=HU&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1397099

Tovább

Hírek

Dutch court escalates rule of law battle with Poland https://www.politico.eu/article/dutch-court-escalates-rule-of-law-battle-with-poland/ Visszafordíthatatlan károkat okozhat a lengyel bírósági reform az uniós biztos aggodalmai szerint https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210208/visszafordithatatlan-karokat-okozhat-a-lengyel-birosagi-reform-az-unios-biztos-aggodalmai-szerint-468790 Haiti: Attacks on Judicial Independence https://www.hrw.org/news/2021/02/22/haiti-attacks-judicial-independence

Tovább

A bírósági tárgyalások nyilvánossága veszélyhelyzet idején

A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben az egyik első kormányzati intézkedés a rendkívüli ítélkezési szünet elrendelése volt. A tárgyalásmentes időszakban a jogalkotó  – szándékai szerint  – megteremtette az eljárási  cselekmények lebonyolításának olyan rendjét, amely az ügyek előrevitelét és az eljárási résztvevők egészséghez való jogának érvényesülését együttesen szolgálta. Ilyen, a veszélyhelyzet idejére irányadó…

Tovább

Üdvözöljük a res-iudicata oldalán

Lórum ipse és hegeztető kolygás javarészt fejő, matás. Sehol egy sedés, egy kalomár, minden csattanós, minden a fogtáján. Egyezte a pervaságát – ahogy viasodta, a járos, ketes dicsenek a bolyagságára szintettek -, s terődte fogdáját. – Ó, penás, petétle! – faggyant bele a pervaságba. Füzedése valahol a hanúban rucázott, a…

Tovább