Megkezdődött az egyesületünk tagjainak szervezésében létrejött szeminárium az ELTE-n

Az ELTE jogi karán a 2021/22-es tanév első szemeszterében elérhetővé és látogathatóvá vált a “Jogállami igazságszolgáltatás” elnevezésű szeminárium, elnökségi tagunk, dr. Madarasi Anna kurzusvezetésével és az egyesületi tagok és vendégelőadók részvételével. A félév során a hallgatók az alkalmanként változó előadók segítségével elmélyíthetik az Alkotmányjog és az EKP tanulmányaik során az…

Tovább

Az EJEB friss döntései a független és pártatlan bíróság kérdésében (Art. 6-1.)

MENG v. GERMANY (Application no. 1128/17) http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208281 XHOXHAJ v. ALBANIA (Application no. 15227/19) http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208053 TIKHONOV ET KHASIS c. RUSSIE (Requêtes nos 12074/12 et 16442/12) http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208276 SVILENGAĆANIN AND OTHERS v. SERBIA (Applications nos. 50104/10 and 9) http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207123 CROATIAN GOLF FEDERATION v. CROATIA (Application no. 66994/14) http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206513

Tovább

Az EJEB korábbi döntései a témában

HOLM v. SWEDEN (Application no. 14191/88) http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57851 FINDLAY v. THE UNITED KINGDOM (Application no. 22107/93) http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58016 HENRYK URBAN AND RYSZARD URBAN v. POLAND (Application no. 23614/08) http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101962 ŞAHİNER v. TURKEY (Application no. 29279/95) http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59666 THIAM v. FRANCE (Application no. 80018/12) http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187219 KYPRIANOU v. CYPRUS (Application no. 73797/01) http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71671 MICALLEF v….

Tovább

A Curia döntései:

Az EUB ítélete (C-585/18., C-624/18. és C-625/18. sz. egyesített ügyek): http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=220770&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=HU&cid=1396847 C‑216/18. PPU. sz. ügy:http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204384&pageIndex=0&doclang=HU&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1397099

Tovább

Hírek

Dutch court escalates rule of law battle with Poland https://www.politico.eu/article/dutch-court-escalates-rule-of-law-battle-with-poland/ Visszafordíthatatlan károkat okozhat a lengyel bírósági reform az uniós biztos aggodalmai szerint https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210208/visszafordithatatlan-karokat-okozhat-a-lengyel-birosagi-reform-az-unios-biztos-aggodalmai-szerint-468790 Haiti: Attacks on Judicial Independence https://www.hrw.org/news/2021/02/22/haiti-attacks-judicial-independence

Tovább