Gyakran ismételt kérdések


Kérdés: Milyen céllal jött létre az Egyesület?

Válasz: Az Egyesület célja szakmai tájékoztató és ismeretterjesztő tevékenység útján a társadalom jogtudatosságának és a jogállami értékek elfogadottságának növelése, a bírói hivatás elismertségének mélyítése és az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom növelésének elősegítése (Alapszabály 2.1.)

Kérdés: Ki lehet az Egyesület tagja?

Válasz: Minden olyan magyar állampolgár, aki a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXXII. törvény szerinti bírói szolgálati viszonyban áll vagy akinek bírói szolgálati viszonya nyugállományba helyezése miatt, vagy az általános öregségi nyugdíjkorhatár elérése miatt szűnt meg.

Kérdés: Milyen tevékenységet végez az Egyesület?

Válasz: Beszélgetések, rendezvények, előadások, egyetemi és iskolai órák keretében bemutatja a bírói hivatást, értelmezi és érthetővé teszi a bíróságok szerepét a társadalomban. Tagjai számára szakmai publikációs lehetőséget biztosít.

Kérdés: Milyen eseményeket szervez az Egyesület?

Válasz: Jogászok részére szakmai beszélgetéseket, egyetemisták számára a bírói hivatással összefüggő tematikájú előadásokat, kurzusokat, középiskolásoknak jogi témájú és társadalmi tudatosságra nevelő bemutatókat, előadásokat, a civil társadalom számára közéleti beszélgetéseket, egyéb rendezvényeket.

Kérdés: Mit tehetek, ha nem akarok az egyesület tagja lenni, de támogatnám anyagilag, és szeretnék a rendezvényekről is értesülni?

Válasz: Pártoló tagokat is várunk, akik rendszeres anyagi támogatást nyújtanak és értesülnek az egyesület tevékenységéről, de nem rendes tagjai az egyesületnek, ezért a közgyűlésen nem vehetnek részt.

Kérdés: Mennyi a tagdíj összege?

Válasz: A tagdíj 2021 évben tagoknak és pártoló tagoknak egyaránt havi 2.000,- Ft, melyet minden hó 10. napjáig kell megfizetni az Egyesület 11736006-21474433 számú bankszámlájára. (Alapszabály 2.7 és 4.3.)

Kérdés: Fogad-e adományokat az Egyesület?

Válasz: Igen. Az Egyesület kizárólag olyan adományt fogadhat el, amely céljainak megvalósítását és az Egyesület tagjai bírói hivatásának független és pártatlan gyakorlását nem veszélyezteti. A felajánlott adományok elfogadásáról az Elnökség dönt. Amennyiben az adomány juttatását követően az Elnökség az adomány visszautasításáról határoz, az összeget haladéktalanul vissza kell fizetni az adományozó részére. Ha az adományozó személye nem állapítható meg, akkor az összeg bírói letétbe helyezéséről kell intézkedni. (Alapszabály 2.7 és 4.3.) Az adományokat szintén az Egyesület 11736006-21474433 számú bankszámlájára lehet befizetni.

Kérdés: Hogyan szerezhetek tudomást az Egyesület által szervezett eseményekről?

Válasz: Az Egyesület a tagjait és pártoló tagjait az eseményekről emailben tájékoztatja. Ezenkívül minden eseményről tájékoztatás olvasható a honlapon és a facebook-oldalunkon is.

Comments are closed.