Tagfelvétel


Kérjük, hogy a kitöltött formanyomtatványt a resiudicataegyesulet@gmail.com címre küldje el!

Az egyesület Alapszabálya kétféle tagságról rendelkezik, a rendes tagságról és a pártoló tagságról. Az egyesület rendes vagy pártoló tagja lehet az a természetes személy, aki

  • magyar állampolgár,
  • nyilatkozik a belépési szándékáról (belépési nyilatkozat),
  • az egyesület céljaival egyetért és az Alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja és
  • a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXXII. törvény szerinti bírói szolgálati viszonyban áll, vagy akinek bírói szolgálati viszonya nyugállományba helyezése miatt vagy az általános öregségi nyugdíjkorhatár elérése miatt szűnt meg (Alapszabály 5.1. pont).

Az egyesületi tagsági jogviszony a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik, amelyet az Egyesülethez címezve kell benyújtani írásban vagy az Egyesület honlapján keresztül formanyomtatvány kitöltésével (Alapszabály 6.1. és 6.2. pont).

Amennyiben a belépési nyilatkozatot az egyesület tagja ajánlásával látta el, a belépési nyilatkozat elfogadását az Elnökség csak abban az esetben utasíthatja el, ha a belépni kívánó személy nem felel meg az egyesületi tagság fent meghatározott feltételeinek (Alapszabály 6.4. pont).

A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulásával vesz részt. A pártoló tagságra vonatkozó tagfelvételi kérelmet is az Egyesülethez címezve kell benyújtani írásban vagy az Egyesület honlapján keresztül, formanyomtatvány kitöltésével (Alapszabály 9.1. és 9.2. pont).

Comments are closed.