Középiskoláknak


A Res Iudicata Egyesület alapító tagjai fontosnak tartják, hogy a bírói hivatást és a bírói munka sajátosságait szélesebb társadalmi körben is megismerhessék és megérthessék. Ennek érdekében az egyik legalapvetőbb tevékenységünknek tekintjük, hogy aktív bírói szerepvállalással részt vegyünk elsősorban az általános iskolák végzős diákjai és a középiskolás korosztály tudásának a bővítésében olyan előadásokkal, tájékoztató vagy ismeretterjesztő jellegű események szervezésével, melyek közelebb hozhatják, érthetővé és átélhetővé tehetik a bírák és a bíróságok munkáját vagy bármely, az érdeklődésre számot tartó jogi jellegű témát, illetve a fiatalokat érintő és érdeklő egyéb jogi vonatkozású kérdéseket.

Az Országos Bírósági Hivatal 2012-ben hívta életre a Nyitott Bíróság Programot, amelynek célja a társadalmi felelősségvállalás jegyében, a felnövekvő generációk jogtudatos állampolgárrá válásának és az igazságügyi pályaorientációnak az elősegítése volt. Az egyesület alapító tagjai szinte kivétel nélkül részt vettek a programban, és közös tapasztalatuk, hogy mind a tanári kar, mind a diákok részéről pozitív volt a program fogadtatása.

Az Egyesület célja a különböző korosztályok életkori sajátosságainak figyelembevételével, illetve az érdeklődő oktatási intézményekkel egyeztetve és a saját oktatási tapasztalatainkra támaszkodva, olyan ismeretterjesztő anyagok kidolgozása, amely a felmerülő igényekhez alkalmazkodó, többféle program modulból áll. Az előadásainkat elsősorban osztályfőnöki órák keretében tartjuk, de iskolanapon vagy egyéb iskolai rendezvényen is szívesen részt veszünk, akár próbatárgyalás szervezésével is. A kialakult helyzetben online előadásra is van lehetőség.

Elsősorban a következő témákkal kapcsolatban tartunk előadást vagy bemutatót:

  • A hatalommegosztás alapvetései, miért van független bíróság és bíró?
  • A hivatásrendek és a bírósági eljárás bemutatása: mit csinál a bíró, az ügyész, és az ügyvéd?
  • Ókori vagy középkori irodalmi, illetve történelmi (közismert és tanított) „jogesetek” feldolgozása bírói szemmel (pl.: Zách Felicián, Dózsa György, shakespeare-i dilemmák, stb.).
  • A bíróvá válás útja (akár egyetemista társelőadó részvételével).
  • Az iskola kérése szerinti egyéni, szakmai témák (internethasználat, áldozattá válás, adatvédelem, kábítószerek, diákmunka).                        

Ha a fentiek felkeltették az érdeklődésüket, akkor az egyesület e-mail címén vagy a megadott telefonszámokon vehetik fel velünk a kapcsolatot! 

Tagjaink a 2021-es Eötvös-napokon tartottak előadást a jogállami igazságszolgáltatásról:

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.