Működéssel kapcsolatos adatok

Tagdíj és adományozás

Az egyesület gazdasági jellegű, bevételszerzésre irányuló tevékenységet még közvetetten sem végez.

Működési költségeit és a rendezvények szervezésével kapcsolatos költségeket a tagok és pártoló tagok által befizetett tagdíjakból és adományokból biztosítja.

Tagdíj

Az Egyesület tagjai és pártoló tagjai havonta tagdíjat fizetnek. A tagdíj összegét a Közgyűlés évente határozza meg. A tagdíj tagoknak és pártoló tagoknak egyaránt havi 3.000,- Ft, melyet minden hó 10. napjáig kell megfizetni az Egyesület 11736006-21474433 számú bankszámlájára. (Alapszabály 2.7 és 4.3.)

Adomány

Az Egyesület kizárólag olyan adományt fogadhat el, amely céljainak megvalósítását és az Egyesület tagjai bírói hivatásának független és pártatlan gyakorlását nem veszélyezteti. A felajánlott adományok elfogadásáról az Elnökség dönt.

Amennyiben az adomány juttatását követően az Elnökség az adomány visszautasításáról határoz, akkor az összeget haladéktalanul vissza kell fizetni az adományozó részére.

Ha az adományozó személye nem megállapítható, az adomány összegének a bírói letétbe helyezéséről kell intézkedni. (Alapszabály 2.7 és 4.3.) Az adományokat szintén az Egyesület 11736006-21474433 számú bankszámlájára lehet befizetni.

Tagság és pártoló tagság

 Ha céljainkkal egyetért, az egyesület tevékenységében tagként és pártoló tagként is részt vehet.

Tagság

Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, aki magyar állampolgár, nyilatkozik belépési szándékáról, az egyesület céljaival egyetért és az Alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXXII. törvény szerinti bírói szolgálati viszonyban áll, vagy akinek bírói szolgálati viszonya nyugállományba helyezése miatt vagy az általános öregségi nyugdíjkorhatár elérése miatt szűnt meg (Alapszabály 5.1.)

Belépési nyilatkozat:

Pártoló tagság

Az  Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes személy, aki az egyesület céljaival egyetért és az Alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja, és nyilatkozik, hogy pártoló tagként kíván az Egyesülethez tartozni. A pártoló tag az Egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulásával vesz részt (Alapszabály 9.).

Tagfelvételi kérelem pártoló tagoknak:

Alapszabályunk, és beszámolóink

Alapszabály:

Beszámoló 2021

Beszámoló 2022