Tagdíj és adományozás


Az egyesület gazdasági jellegű, bevételszerzésre irányuló tevékenységet még közvetetten sem végez. Működési költségeit és a rendezvények szervezésével kapcsolatos költségeket a tagok és pártoló tagok által befizetett tagdíjakból és adományokból biztosítja.

Tagdíj:

Az Egyesület tagjai és pártoló tagjai havonta tagdíjat fizetnek. A tagdíj összegét a Közgyűlés évente határozza meg A tagdíj 2021 évben tagoknak és pártoló tagoknak egyaránt havi 2.000,- Ft, melyet minden hó 10. napjáig kell megfizetni az Egyesület 11736006-21474433 számú bankszámlájára. (Alapszabály 2.7 és 4.3.)

Adomány:

Az Egyesület kizárólag olyan adományt fogadhat el, amely céljainak megvalósítását és az Egyesület tagjai bírói hivatásának független és pártatlan gyakorlását nem veszélyezteti. A felajánlott adományok elfogadásáról az Elnökség dönt. Amennyiben az adomány juttatását követően az Elnökség az adomány visszautasításáról határoz, akkor az összeget haladéktalanul vissza kell fizetni az adományozó részére. Ha az adományozó személye nem megállapítható, az adomány összegének a bírói letétbe helyezéséről kell intézkedni. (Alapszabály 2.7 és 4.3.) Az adományokat szintén az Egyesület 11736006-21474433 számú bankszámlájára lehet befizetni.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.